Numele gazdei

Numele gazdei din Server (172.16.5.201) pentru IP 3.222.251.91. Numele gazdei pot să fi adăugat numele unui domeniu DNS (Domain Name System), separat de eticheta specifică pentru o anumită perioadă ("punct"). În ultima formă, un nume de gazdă este de asemenea denumit un nume de domeniu.

📱 Intrare

 

În rețelele de calculatoare, un nume de gazdă (nume de nume arhaic) este o etichetă care este atribuită unui dispozitiv conectat la o rețea de calculatoare și care este utilizată pentru a identifica dispozitivul în diverse forme de comunicare electronică, cum ar fi World Wide Web. Numele de gazdă pot fi nume simple constând dintr-un singur cuvânt sau expresie sau pot fi structurate.

Numele de gazdă pe Internet ar fi putut să adauge numele unui domeniu DNS (Domain Name System), separat de eticheta specifică gazdei printr-o perioadă („punct”). În ultima formă, un nume de gazdă se mai numește și nume de domeniu. Dacă numele de domeniu este complet specificat, inclusiv un domeniu de nivel superior al Internetului, atunci numele de gazdă este un nume de domeniu complet calificat (FQDN). Numele de gazdă care includ domenii DNS sunt adesea stocate în Sistemul de nume de domeniu împreună cu adresele IP ale gazdei pe care le reprezintă în scopul mapării numelui de gazdă către o adresă sau procesul invers.

ping IP

Wikipedia : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

📚 Comentariu

Limbi